Метод Сильва

Открой свои сверхспособности!

Аудит в економіці України

Аудит

Яку ж роль відіграє аудит в українській економіці та яких видів буває? Спробуєдо дати відповідь на ці питання.

Аудит — це нова форма фінансово господарського контролю, яка сформувалася завдяки розвитку та появі спільних підприємств різних форм власності. Аудит спрямований на незалежну перевірку бухгалтерської та інших звітності підприємства з ціллю підтвердження їх достовірності. Економічна діяльність не можлива без існування підприємницького ризику, що включає в себе різні неконтрольовані фактори — скорочення бюджетних субсидій, збільшення податкових ставок, посилення інфляції. Цей ризик можна розрахувати та передбачити можливі наслідки. Саме цим займаються контролери та внутрішні аудитори.

Беручи до уваги вище сказане можна стверджувати, що аудит виконує контролюючу функцію, але одночасно він проводить економічну експертизу щодо доцільності залучення позичкового капіталу та вірного використання отриманого прибутку. З часу свого існування аудит пройшов декілька етапів: підтверджуючий, системно-орієнтований та той, що грунтується на ризику. На першому етапі аудит виконував функцію перевірки підприємства. На другому етапі він був спрямований на активізацію економічної діяльності. На третьому етапі єдиною ціллю було запобігання можливому ризику під час проведення перевірок на підприємстві. Існує два види аудиту: приватний та обов’язковий. Зрозуміло, що приватний здійснюється за ініціативи самого підприємства, а обов’язковий — згідно чинного законодавства. Внутрішній аудит здійснюється лише кваліфікованими співробітниками спеціального відділу, який підпорядковується лише керівництву.

Важливою особливістю, яка характеризує аудиторський контроль є взаємозацікавленість підприємств та держави в основі податкової служби. Аудит у сфері виробництва, обігу та споживання в умовах ринку сприяє задоволенню попиту споживачів завдяки збільшенню виробництва конкурентоспроможної та якісної продукції, що здатна задовольнити смаки та забаганки споживачів, і як наслідок — сприяє зростанню прибутку підприємства. Україна далека від ідеалу ринкових відносин, що не може не спричинити особливості розвитку національного аудиту. Комерційна діяльність аудиторів в Україні забороняється законом. Нагальною є програма страхування ризику аудиту, страхування українського аудиту, який на сьогодні може вважатися стовідсотковим. Необхідно вирішити ці питання задля стабілізації економіки нашої країни та підвищення ефективності виробництва.


Метки:

Методики


Новое о саморазвитии:

Управление разумом